För vem

Bemanningssystem för din verksamhet

Vilka behov har du? Lita på oss – eftersom vi utgått från bemanningsbranschen, har vi en lösning som passar din verksamhet. Du känner dig hemma omedelbart.

Bemanning av tjänstemän

eBemanning ger dig den överblick du behöver för att vara effektiv i schemaplanering och uppföljning. Med eBemanning hanterar du lätt ett stort antal konsulter, som enkelt rapporterar sin tid på webben eller direkt via mobiltelefonen.

 

Bemanning av kollektivgruppen

Behoven fluktuerar från dag till dag, och du hanterar stora personalvolymer. Med eBemanning håller du reda på alla kollektivavtal och ser till att alla får vad de ska - du, kunden och konsulten. Du hanterar enkelt garantilöner, skiftgång, schemaläggning

 

Bemanning av vårdpersonal

Boka dina läkare och sjuksköterskor i en smidig och överskådlig schemavy. Du ser direkt vilka personer som lämplar sig för uppdraget baserat på specialistkompetens eller annan nödvändig kunskap. Välj att boka ut läkaren på jour eller arbetad tid och läkaren kan själv göra den exakta rapporteringen i en enkel webbportal. Är din vårdpersonal konsulter och inte anställda? Inga problem, du får ändå full kontroll på intäkter och kostnader.

Vilka kostnader vill du spara in på?

Med eBemanning samlar du all information du behöver i ett och samma lättarbetade system:

  • Löneadministration
  • Närvaro- och frånvarorapportering
  • Schemaplanering och uppföljning
  • Uppdragshantering; vem gör vad och när och hur mycket tid går det åt?
  • Rapporter/analyser av projekt personalbehov, ekonomi etc.
  • Full transparens mot kund genom kundsidor och tidterminaler
  • Du säkerställer att underlaget för fakturering är korrekt och att fakturorna går iväg i tid