Primelink Solutions

Fokuserat. Enkelt. Tillgängligt.

Affärssystem med fokus på er bemanningsverksamhet!

Vår filosofi

Vår filosofi är att IT-system ska underlätta för användaren. Det kan tyckas självklart men det är inte alls ovanligt att system som är avsedda att underlätta för användaren i själva verket ökar den administrativa bördan och gör användaren mindre produktiv - tvärtom mot vad som ursprungligen avsågs. Vi tror att det bästa sättet att undvika det är att jobba nära våra användare och vara ödmjuka inför det faktum att det är de som är de verkliga experterna på hur systemet faktiskt används och fungerar i vardagen. Vår uppgift är att göra generella lösningar av specifika önskemål och det är i slutändan alltid våra användare som avgör hur bra vi har lyckats. Om vi förenklar deras vardag så har vi gjort ett bra jobb! 

Vårt mål

Vårt mål är att eBemanning ska vara ett system som används för att det underlättar i vardagen, ett system som tjänar mer tid än det tar i anspråk och ett system som aldrig låter mängden funktioner komma i vägen för användbarhet.

Som leverantör strävar vi efter att vara en lyssnande partner till våra kunder och vi vill ha en tät dialog om vidareutveckling av systemet med de kunder som så önskar. För de som inte önskar vara direkt delaktiga vill vi ge en trygghet i att systemet kommer att fortsätta utvecklas på ett sätt som gynnar alla kunder. Oavsett hur tät dialog man vill ha med oss som leverantör så är man med på en resa där systemstödet hela tiden utvecklas, förfinas och förbättras. Det är vårt mål och vårt löfte till er som kunder!