Färdiga integrationer

eBemanning och integrationer

Integrationer - en viktig del av eBemanning

eBemanning är ofta en del i en större total systemlösning hos våra kunder. Det innebär att det är viktigt att information kan flöda mellan systemen så att man undviker att behöva mata in data manuellt med allt vad det innebär av felinmatning och tidsåtgång.

Den första och kanske viktigaste kopplingen brukar vara mot lön- och fakturasystem. Vi har kopplingar mot alla de vanligaste ekonomi- och lönesystemen och vi lägger ständigt till nya integrationer. 

Vi tar fullt ansvar för att integrationerna fortsätter att fungera när det sker en förändring i något av systemen. Det gäller oavsett om förändringen är i eBemanning eller i ett system vi integrerat mot. Det är inget som ni som kund behöver betala extra för.

Vi är idag integrationspartner med Visma, Hogia och Fortnox och vi har också integrationer mot Kontek Lön, Crona Lön och Briljant ekonomisystem.
Utöver integrationer mot lön- och fakturasystem så har vi också integrationer mot rekryterings- och CRM-system. Den mest omfattande och kompletta integrationen har vi mot Zerolime Rekrytering och Upsales CRM. Den integrationen skapar ett komplett flöde hela vägen från marknad/försäljning till lön och faktura. I hela kedjan skickas information med och förädlas under resans gång allteftersom en order/uppdrag går från sälj till rekrytering och till bemanning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@zerolime.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?