Färdiga integrationer

eBemanning är integrationspartner till Visma

eBemanning har även färdiga standardintegrationer med:

  • Visma
  • Hogia
  • Crona
  • Contec
  • PaXML-format

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@primelink.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?