Flexibel tidrapportering

Du väljer den lösning som passar dig

Korrekt tidrapportering är basen för din lönsamhet. Med eBemanning minimerar du felkällor

eBemanning har stöd för många olika typer av tidrapportering. Ni kan välja bland: 

  • Webbrapportering
  • Rapportering via mobil
  • Stämpling via smarta telefoner
  • Stämpling på fasta terminaler

Realtidsrapportering (stämpling) ger stöd för "immediate action". Om en konsult inte dyker upp på en arbetsplats, kan du reagera och agera omedelbart och förekomma kunden. 

Ni kan välja rapporteringstyp efter omständigheterna och det går bra att kombinera olika typer av rapportering på olika uppdrag. För vissa uppdrag kanske stämpling via mobil passar bäst och för vissa andra uppdrag kanske tidrapportering i efterhand är att föredra. Valet är Ert!

När det är dags för attest så flaggar eBemanning upp de rapporterade tider ni behöver granska. Tider med avvikelser skiljs ut från de som är rapporterade enligt schema. Tider som inte innehåller avvikelser kan man snabbgranska och skicka vidare i processen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@zerolime.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?