Kommunicera

Skicka förfrågningar via SMS och låt systemet ta hand om svaren

Kommunicera med alla eller utvalda med bara några knapptryckningar. 

Bokning via SMS är helt automatiserat. Systemet skickar ut SMS till de som ska ha möjlighet att tacka Ja till ett pass. Den som först tackar Ja blir bokad på passet och övriga som svarar Ja får beskedet att passet redan är bokat. Det fungerar oavsett om det behövs en person eller flera. Systemet bokar in konsulter tills hela behovet är uppfyllt. Resterande får ett "Nej tack" besked.  

Skicka meddelanden till en enskild konsult, en grupp av konsulter eller alla med hjälp av den smarta meddelandefunktionen. Om du vill vara säker på att konsulterna ser meddelandet direkt kan du avisera med ett SMS.

Konsultportalen fungerar som en liten portal där man också kan publicera filer, exempelvis personalhandböcker eller liknande till en eller flera konsulters portal.  

Skicka ut bekräftelser via mail eller SMS till kunder och konsulter. Det är lätt att ta fram egna mallar för exempelvis orderbekräfterlser till kund så att de får ert utseende och era villkor. Det går också bra att ha flera varianter om olika kunder föredrar olika information i sina bekräftelser.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@zerolime.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?