Kommunicera

Skicka förfrågningar via SMS och låt systemet ta hand om svaren

Kommunicera med alla eller utvalda med bara några knapptryckningar. 

Bokning via SMS är helt automatiserat. Systemet skickar ut SMS till de som ska ha möjlighet att tacka Ja till ett pass. Den som först tackar Ja blir bokad på passet och övriga som svarar Ja får beskedet att passet redan är bokat. Det fungerar oavsett om det behövs en person eller flera. Systemet bokar in konsulter tills hela behovet är uppfyllt. Resterande får ett "Nej tack" besked.  

Konsultportalen fungerar som en liten portal och det går att skicka meddelanden till portalen samt publicera filer, exempelvis personalhandböcker eller liknande till en eller flera konsulters portal.  

Skicka ut bekräftelser via mail eller SMS till kunder och konsulter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@primelink.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?