Portal för kund och personal

Dela information och kommunicera med kunder och konsulter.

Portal för konsulter och kunder

I kundportalen kan era kunder lägga beställningar och se vilka konsulter som är schemalagda att arbeta hos dem. De kan också attestera tider (om ni så önskar) och de kan se sina fakturaunderlag. När en kund lägger en beställning i kundportalen så markeras den upp tydligt i schemavyn och det går också ett SMS eller mail till den konsultchef som är ansvarig för uppdraget. 

En motsvarande portal finns för er personal där de kan tidrapportera (antingen istället för eller som komplement till tidsstämpling), se sitt schema, se mer information om uppdraget och redigera sina personliga uppgifter. Där kan ni också publicera dokument och skicka meddelanden till era konsulter. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@zerolime.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?