Rekrytering

Integrera med rekryteringssystem

Välj det bästa rekryteringssystemet på marknaden

Välj det rekryteringssystem som passar för er verksamhet och integrera det med eBemanning. De flesta rekryteringssystem går lätt att integrera så att när en kandidat blir anställd så kan den personen med automatik läsas över till eBemanning.

Istället för att ha allt i samma system, välj det bästa systemet för respektive process och se till att all er personal har det bästa systemstöd som finns på marknaden. 

Vi hjälper gärna till vid val av rekrtyeringssystem och vi har etablerade samarbeten med några av marknadens allra vassaste rekryteringssystem. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@zerolime.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?