Schemaläggning

Effektiv schemaplanering i lättarbetat grafiskt gränssnitt

Full kontroll och bra affärer börjar redan i schemaläggningen

Schemaläggning är en av de mest centrala och kraftfulla funktionerna i eBemanning. I en och samma vy lägger man upp nya scheman, bemannar och kommunicerar med kunder och konsulter. Schemavyn ger också en smidig överblick och den går att vrida och vända på så att man ser schemat baserat på kund, konsult, konsultchef och man kan också välja godtycklig tidsperiod. Allt från en dag till flera månader.

I eBemanning finns ett välutvecklat stöd för hantering av olika former av skiftgångsscheman. Det är enkelt att lägga upp scheman för exempelvis 2-skift och dessa scheman kan förlänga sig själva så att de rullar vidare tills man manuellt går in och stoppar dem. Alternativt kan man sätta ett slutdatum från början.

Vakanser och personal med garantilön som är obelagda syns tydligt så att man inte riskerar att missa något.  

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Jardeby

niklas.jardeby@zerolime.se

0732-40 90 92

Vill du att vi kontaktar dig?