Uppföljning och ekonomi

Maximal koll, miminalt med administration

Maximal koll med ett minimum av administration

Det kraftfulla inbyggda stödet för kollektivavtal och debitering mot kund ser till så att tider tolkas och omvandlas till korrekta underlag för lön och faktura. Underlagen expoerteras sedan med fördel direkt till lön- och fakturasystem för att undvika dubbelregistrering och inmatningsfel. 

Det inbyggda rapportverktyget gör det möjligt att vrida och vända på datat så att man kan se det man är intresserad av just för tillfället. Om man vill göra ännu mer så går det att exportera till Excel med bibehållen formatering.

Eftersom rapportverktyget i eBemanning är så kraftfullt minimeras behovet av skräddarsydda rapporter. Använd de filter och grupperingsmöjligheter som finns inbyggda istället för att beställa en specialrapport. 

I eBemanning kan man generera arbetsgivarintyg direkt ur systemet. All relevant data om arbetade timmar, frånvaro, utbetald lön osv hämtas med automatik ur systemet.

Anställningsavtal genereras också med fördel direkt ur systemet oavsett om man använder standardavtal eller har sina egna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du att vi kontaktar dig?